Pravna napomena

Ograničenja pristupa

Informacije sadržane na ovoj web stranici (u daljnjem tekstu: Stranica) nisu namijenjene za korištenje niti u jednoj zemlji ili području nadležnosti, kao ni od strane ijedne osobe, u slučaju kad bi se takvo korištenje smatralo protivnim zakonu. Ako se navedeni slučaj odnosi na vas, tada niste ovlašteni pristupiti ovoj Stranici niti koristiti informacije sadržane na njoj.

 

Uvjeti korištenja

Pažljivo pročitajte ove uvjete (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) budući da se oni odnose na vaš pristup ovoj Stranici i/ili korištenje iste. Pristupajući ovoj Stranici i njezinim pripadajućim podstranicama potvrđujete da se slažete sa ovim Uvjetima korištenja i da ih razumijete. Ukoliko se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, molimo vas da ne pristupate ovoj Stranici i da ju ne koristite. Ovi Uvjeti korištenja podložni su promjenama u svakom trenutku.

Ova Stranica je u vlasništvu Udruge za očuvanje baštine Andautonija  (u daljnjem tekstu: Udruga) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Udruga održava ovu Stranicu i upravlja njome. Ova Stranica i Uvjeti korištenja podliježu zakonima Republike Hrvatske.

 1. Opća izjava o ograničenju odgovornosti

Materijali i informacije sadržane na ovoj Stranici dani su “kao takvi” bez ikakvih jasno iskazanih ili impliciranih jamstava. Sva jamstva, uključujući i implicirana jamstva o kurentnosti i prikladnosti određenoj svrsi, su isključena. Ne daju se nikakve izjave ili jamstva u vezi sadržaja, funkcionalnosti, poveznica ili komunikacija, kao ni u vezi nedostataka, grešaka ili ispravaka istih, te smetnji ili prekida u komunikaciji, gubitka podataka, nepostojanja virusa ili drugih štetnih elemenata.

Niti u jednom slučaju se Udruga, kao ni njezine sestrinske ili povezane asocijacije, neće smatrati odgovornima prema bilo kojoj strani u vezi bilo kakvog troška ili štete. To uključuje svaku izravnu, neizravnu, specifičnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz ili u vezi pristupa/korištenja odnosno nemogućnosti pristupa/korištenja ove Stranice, njezinih funkcija ili svojstava, te pregledavanja ili preuzimanja bilo kakvih informacija, podataka, tekstova, slika ili drugih materijala dostupnih preko ove Stranice ili drugih web stranica do kojih se može doći preko poveznica objavljenih na ovoj Stranici, kao i onih koje sadrže poveznice kojima se korisnici usmjeruju na ovu Stranicu.

Odgovornost je korisnika ove Stranice da procijeni točnost, potpunost, pouzdanost i korisnost bilo kakvih mišljenja, usluga ili drugih danih informacija. Sve informacije na ovoj Stranici dane su uz preduvjet da se ne tumače ili uzimaju kao zakonski, računovodstveni, porezni, financijski, investicijski ili drugi savjeti, kao ni savjeti o specifičnim činjenicama ili pitanjima. Prema tome, Udruga neće preuzeti nikakvu odgovornost u vezi korištenja ili zlouporabe takvih informacija. Korisnicima ove Stranice se preporuča da se posavjetuju sa svojim stručnim savjetnicima u vezi specifičnih detalja koji se na njih odnose.

 1. Nepostojanje ponude

Ništa na ovoj Stranici se ne smije tumačiti kao nagovor, ponuda, savjet, preporuka ili bilo koja druga usluga u svrhu ostvarivanja ili likvidacije neke investicije ili sudjelovanja u bilo kojoj drugoj investiciji ili transakciji. Ako želite dobiti više informacija o nekom određenom proizvodu i/ili zemlji, posjetite odgovarajuću web stranicu.

 1. Intelektualno vlasništvo

Osim ako nije drugačije navedeno, sve informacije, tekstovi, grafičke slike, svojstva, funkcije i dizajn (feel and look) ove Stranice su u ekskluzivnom vlasništvu Udruge i ne smiju se kopirati, širiti, u cijelosti ili djelomično, bez jasnog pismenog pristanka Udruge.

Preuzimanje i ispis svih pripadajućih podstranica dozvoljeni su ako se vrše u osobne, nekomercijalne svrhe, ali uz uvjet da se ne uklanjaju napomene o vlasničkim pravima.

 1. Poveznice

Poveznice koje usmjeruju korisnike na druge web stranice dane na ovoj Stranici namijenjene su isključivo vama za informaciju u svrhu praktičnosti.

Udruga neće preuzeti nikakvu odgovornost ili obvezu u vezi web stranica na koje se usmjerava putem poveznica objavljenih na ovoj Stranici (ili bilo kojih web stranica koje uključuju poveznicu koja korisnike usmjerava na ovu Stranicu), kao ni u vezi njihovog sadržaja ili rada općenito. Udruga ne pregledava i ne nadzire takve web stranice. Neke web stranice su u području nadležnosti drugih zemalja i podliježu drugim nadležnim tijelima i propisima.

Poveznice koje usmjeruju korisnike s ove Stranice na neku drugu web stranicu (kao i poveznice koje korisnike usmjeruju s druge web stranice na ovu) ne smiju se uzimati u smislu preporuke, podrške, odobrenja, reklame, ponude ili nagovora koji se odnose na takvu web stranicu, njezin sadržaj ili bilo koji proizvod ili usluge koji se reklamiraju putem takve stranice ili su na njoj objavljeni. Udruga vjeruje da su poveznice koje ona sadrži prema drugim javno dostupnim web stranicama, podstranicama, novinskim grupama ili drugim izvorima, zakonom dozvoljene i da su u skladu s uobičajenim, konvencionalnim očekivanjima onih koji koriste Internet usluge.

Bez pismenog pristanka Udruge nijedna osoba ili web stranica ne može objaviti poveznicu koja korisnike šalje na ovu Stranicu bez obzira da li se radi o glavnoj stranici (Home Page) ili nekoj internoj podstranici.

 1. Politika poštivanja privatnosti podataka

Udruga poduzima razumne mjere kako bi sve informacije dobivene od online posjetitelja bile osigurane od neovlaštenog pristupa i korištenja, te periodično provjerava svoje sigurnosne mjere.

Ne šaljite nikakve povjerljive ili vlasničke podatke Udrugi preko ove Stranice. Prilikom prijenosa informacija Udrugi ne podrazumijeva se povjerljivost u odnosu između Udruge i vas. Bilo koje informacije do kojih Udruga dođe preko ove Stranice, osim vaših osobnih podataka, smatraju se nepovjerljivima. Osobni podaci služe Udrugi samo za procesuiranje vašeg zahtjeva za informacijama ili za prodaju proizvoda i usluga Udruge. Prenošenjem informacija Udrugi putem ove Stranice ili nekim drugim elektronskim putem dajete Udrugi neograničeno, neopozivo ovlaštenje da koristi, reproducira, izlaže, modificira, širi i izvodi takve informacije. Udruga ima pravo koristiti te informacije kao i u njima sadržane stručne podatke, tehnike ili ideje bez ikakve naknade i u bilo koju svrhu.

 1. Nadzor

Udruga nije obvezna nadzirati bilo kakve predaje ili prijenose na ili preko ove Stranice ili bilo kojih drugih web stranica do kojih se može doći putem poveznica objavljenih na ovoj Stranici ili koje usmjeruju korisnike na ovu Stranicu. Udruga, međutim, zadržava pravo da iste nadzire, uključujući i chat rooms i slične funkcije takvih web stranica. Imajte na umu da se nikakva obveza neće izvoditi u vezi takvih informacija i da se prilikom objave ili prijenosa istih ne podrazumijeva nikakav povjerljivi, ugovorom implicirani ili drugi odnos između vas i Udruge.

 1. Ponašanje korisnika

Kada pristupate ovoj Stranici ili koristite bilo koji njezin dio ne smijete:

 

 • objavljivati ili prenositi bilo kakve nezakonite, prijeteće, nasilničke, klevetničke, difamatorne, opscene, pornografske, vulgarne ili druge neprimjerene informacije, uključujući, bez ograničenja, i sve prijenose koji se smatraju ili potiču na ponašanje koje se smatra kaznenim djelom, izaziva građanskopravnu odgovornost ili na bilo koji drugi način krši neki nacionalni ili internacionalni zakon;
 • objavljivati ili prenositi bilo koje informacije ili softver koji u sebi sadrži računalni virus, crva, Trojan horse-a ili neke druge štetne elemente;
 • ometati funkcioniranje ove Stranice ili ograničavati ili sprečavati drugog korisnika da koristi ovu Stranicu i njezine podstranice;
 • objavljivati, prenositi, reproducirati, širiti ili iskorištavati informacije, softver ili druge materijale dobivene preko ove Stranice u komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog pristanka Udruge.

 

Upozorenje:
Bilo koji pokušaj od strane bilo koje osobe da ošteti ovu Stranicu ili dovede u pitanje njezino funkcioniranje može se protumačiti kršenjem kaznenih ili građanskopravnih zakona. Udruga zadržava pravo tražiti odštetu od takvih osoba po svim zakonskim odredbama.

 1. Mjerodavni zakon i područje nadležnosti, lokalna zakonska ograničenja, ažuriranje, drugo

Ova Stranica i Uvjeti korištenja će se tumačiti, provoditi i izvoditi u skladu s temeljnim zakonima Republike Hrvatske bez obzira na načela kolizijskog zakona. Nadležno mjesto je Zagreb.

Udruga ne jamči da su sve informacije, materijali ili svojstva/funkcije koje ova Stranica uključuje prikladni za korištenje u nekom drugom području nadležnosti. Ova Stranica nije namijenjena osobama u područjima nadležnosti gdje (zbog nacionalnosti, prebivališta, državljanstva osobe ili drugog) publikacija ili dostupnost ove Stranice i njezinog sadržaja nisu u skladu s lokalnim zakonima i propisima. Osobe na koje se takva ograničenja ili zabrane odnose ne smiju pristupiti ovoj Stranici niti ju koristiti. Ako pristupate ovoj Stranici, činite to na vlastitu inicijativu i preuzimate odgovornost u vezi sukladnosti s mjerodavnim lokalnim zakonima i propisima.

Nadopune i modifikacije ovih Uvjeta korištenja podložne su promjenama u svakom trenutku. Provjerite ove Uvjete korištenja svaki put kada pristupate ovoj Stranici i/ili ju koristite.