Povijest

Selo Šćitarjevo smješteno na desnoj obali Save, 12 km jugoistočno od Zagreba i 8 km sjeverno od Velike Gorice, na granici posavske i turopoljske ravnice. Nalazi se na blagoj uzvisini, oko tri metra višoj od okolnog terena. Uzvišenje se proteže od sjevera (položaj “Gradišće”) do juga (položaj “Kutelo”). Centar sela je na južnom rubu Gradišća gdje je na najvišem položaju u selu, smještena župna crkva Sv. Martina iz 18. stoljeća (pregrađena u drugoj polovici 19. stoljeća). Selo se spominje već 1217. godine kao jedna od međa posjeda Kosnica, a župna crkva spominje se prvi put 1334. godine u popisu župa Zagrebačke biskupije kao “Ecclesia beatissimi Martini de Chicarie”. Povišeni položaj je zbog stalne opasnosti od poplave, najpogodniji za smještaj naselja. U antičko je vrijeme na ovom mjestu utemeljen rimski grad Andautonia (današnje selo Šćitarjevo znatnim je dijelom prekrilo ostatke Andatonie). Andautonia je starorimsko naselje i municipij u blizini rijeke Save, na mjestu današnjega sela Šćitarjeva u Hrvatskoj, južno od Zagreba i u blizini Velike Gorice. Prije rimske naseobine, naselje panonskih Ilira.

Andautonia je u razdoblju od 1. do 3. stoljeća građena uz tadašnji tok Save, na trasi rimske ceste Sisak-Ptuj. Bila je grad u obliku nepravilna šesterokuta s visokim pravnim statusom, a tijekom 400 godina i administrativno-upravni, gospodarsko-kulturni te vjerski centar širega područja. Postajao je termalni kompleks s vodovodom, kanalizacijom i sustavom za zagrijavanje prostorija. Tijekom iskapanja, koja se provode od 1981. godine, nađeni su tanjuri, vrčevi, oruđe, posuđe, novac careva iz razdoblja od Tita do Valesa te tragovi ceste i nekropola.

Arheološki park „Andautonija”u Šćitarjevu sa ostacima zgrada i ulica, otvoreno je za javnost 1994. godine.  Za vrijeme popravka župne crkve u Ščitarjevu, 1768. godine nađen je dio spomenika carici Hereniji Etruscili, ženi cara Decija, koji je vladao od godine 249. do 251. Natpis glasi: Herenniae Etruscillae Aug(ustae), matri cast(rorum), conjugi d(omini) n(ostri) Deci(i) p(ii) f(elicis) Aug(usti) r(es) p(ublica) And(autoniensium). U organizaciji Arheološkog muzeja grada Zagreba, održavaju se „Dani Andautonije”.