Kontakt

ANDAUTONIJA

UDRUGA ZA OČUVANJE BAŠTINE
10410 Velika Gorica / Hrvatska
Šćitarjevo 125/A
Tel.  ++385 (0) 91 43 43 243        |       Fax  ++385 (0) 1 62 63 870
E-mail:    info@andautonija.hr      |      andautonija@zg.t-com.hr
MB: 2101700
OIB 90540987853
Žiro-račun: 2500009-1101231329