DIONIZIJSKE SVEČANOSTI 10.09.2016.

Istaknuto

PROGRAM MANIFESTACIJE

ORGANIZATOR MANIFESTACIJE

ANDAUTONIJA – UDRUGA ZA OČUVANJE BAŠTINE

Arheološki park Andautonija“ je zahvaljujući Arheološkom muzeju u Zagrebu jedno od najbolje uređenih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj i već sada preuzima ulogu glavne turstičke atrakcije na području Velike Gorice koju posjećuje velik broj posjetitelja, posebice školske djece. Kao najpoznatiji turstički lokalitet na području Velike Gorice ubraja se u jedan od rijetkih arheoloških antičkih lokaliteta koje se uređenošću može mjeriti sa sličnim lokalitetima u Europi.

Osim muzeološke prezentacije rimskoga grada Andautonije u samom Šćitarjevu dobro je prezentirati i kulturnu i prirodnu baštinu (arheologija, kultura etnologija i priroda).

Dionizijske svečanosti su doprinos Udruge Andautonija koja sa svojim bogatim a na povjesnim temeljima pripremljenim programom dočaravaju barem za jedan trenutak „antiku“ u Šćitarjevu i tako daju publici odn. posjetiteljima iluziju Andautonije „u živo“ ! Uz temeljni sadržaj (program za djecu, rimska tržnica, rimska i tradicionalna hrana, stari zanati, izložba vina, rimski logor, antički nogomet, …..) pripremamo svake godine jedan centralni (novi) sadržaj kao glavnu atrakciju manifestacije.

Održane manifestacije:

 • 09.2008 „ANDAUTONIJA FEST“ u središtu Šćitarjeva i na župnoj livadi iza crkve Sv. Martina.
 • 09.2009 „ANDAUTONIJA FEST“ u središtu Šćitarjeva i na župnoj livadi iza crkve Sv. Martina. Atrakcija rimske vodene orgulje (unikat) izradio i prezentirao prof. Justus Wilberg iz Njemačke.
 • 09.2011 „DIONIZIJSKE SVEČANOSTI“ s predstavom “ Moja plemenita Andautonijo“ Autor: Drago Trumbetaš. Počasni gost iz Austrije mag. Erich Wappis direktor Zemaljskog muzeja u Klagenfurtu
 • 09.2012 „DIONIZIJSKE SVEČANOSTI“ sa predstavom “Povjest Andautonije“ Autor: Romana Rožić. Prezentacija rimskih glazbenih instrumenata, diplomirani glazbenik Hagen Petzold iz Njemačke.
 • 09.2013 „DIONIZIJSKE SVEČANOSTI“ centralna tema: tjelesna njega Rimljana. Predstavljena su i trijumfalna kola „Kvadriga“ koja su članovi udruge sami izradili.
 • 09.2014 „DIONIZIJSKE SVEČANOSTI“ otkazane radi lošeg vremena
 • 15.09.2015 „DIONIZIJSKE SVEČANOSTI“ centralna tema:
  Borba rimske legije sa Barbarima.

10. rujna 2016.

VREMENSKI PLAN MANIFESTACIJE

09.-10. rujna 2016. nastavljamo s tradicijom, te ju dodatno obogaćujemo.
Manifestacija će ove godine imati posebnu atrakciju:
„GLADIJATORSKE BORBE“ i biti će sastavljena od različitih događanja:

1. GLADIJATORSKE BORBE
Ekspanzijom Rima na Italski poluotok i prožimanjem rimske kulture s
kulturnim tekovinama drugih naroda Apeninskog poluotoka, gladijatorske se
borbe od 264. pr. Kr. počinju prakticirati u rimskom svijetu. Isprva se borbe
priređuju kao manifestacije posvećene preminulim članovima istaknutih
obitelji na gradskom trgu, forumu. Širenjem rimske države Sredozemljem
krajem 3. i u 2. st. pr. Kr. borbe dobivaju javni, politički karakter
demonstrirajući moć i sposobnost vodećih krugova Rima. Ovi su se krvavi
spektakli održavali do početka 5. st., kada je njihovo priređivanje, zbog novih
moralno-filozofskih i religioznih shvaćanja, bilo zabranjeno.

 Gladiator

2. PROGRAM ZA DJECU I MLADE
U bliskoj suradnji sa izviđačkim odredom TUR iz Velike Gorice postavlja se
“rimski logor” u kojem će izviđači boraviti već od petka, 9. rujna. Pripremljene
su razne igre i programi do kasno u noć.
U subotu djeca će imati mogućnost obući se u «rimsku nošnju». Prema
slobodnom izboru slijedi sudjelovanje u raznim radionicama. Pripremaju se
radionice za izradu nakita, šminkanje, sadnja i uzgajanje ljekovitog bilja,
kovanje novčića, izrada maski, škola gladijatora itd. Program će biti obogaćen
„rimskim igrama” u smislu natjecanja (“Aquaduct”, “Požar u Rimu”, “Radi s
glavom”, “Gađanje lukom i strijelom” i dr.).

3. VOJNI LOGOR XIII LEGIJE I LEGIONARSKA ŠKOLA
Posjetitelji će imati priliku vidjeti vojni logor u kojem je privremeno prebivala
rimska vojska, kao i upoznati život legionara, isprobati njihove ležajeve u
šatorima, iskušati oklope, mačeve, štitove, koplja, te gađati lukom i strijelom i
dr.

4. „KONJI U RIMSKOM CARSTVU“
SARMATSKE PRINCEZE RATNICE NA KONJIMA
Amazonke, žene ratnice nisu samo mit. Na rubu Rimske imperije, uz Crno more,
živio je nomadski narod Sarmata. Većinu vojske činile su opasne ženeratnice.
Rimljani su znali da je sa njima pametno imati dobrosusjedske odnose.
Princeze- ratnice jašu naše autohtone konje- posavce, koje ovime predstavljamo
kao vrsne jahaće konje i konje za poduku jahanja

5. „APICIJE NA RAŽNJU“
natjecanje u pečenju patke na ražnju „……..“
Društva, udruge i klubovi s područja Šćitarjeva natjecati će se u pečenju patke
na ražnju.
Gurman radionica pripremit će na tipičan antički način jela prema “rimskoj
kuharici” koja će gosti i posjetitelji imati priliku kušati. Na jelovniku je
predviđen šaran na rašljama, rimski gulaš, pečena šunka u kruhu i odojak na
ražnju, a od poslastica Globi, te Conditium Paradoxum… (rimsko desertno vino).
Uz rimsku kuhinju posjetitelji imat će priliku kušati i tradicionalnu hranu i
degustirati vina iz našeg goričkog kraja.

6. BALOTE
Balote potiču osjećaj za mjeru, moć procjene i odlučnost – igra koju su Rimljani
voljeli, poštovali i njegovali.

7. ANTIČKI NOGOMET
Kao tjelesnu vježbu i dio vojnog obrazovanja Rimljana vidjeti ćemo i prikaz
šaljivog antičkog nogometa, osobito kada u igru upadaju barbari koji su napadali
Rimsko carstvo.

8. RAZIGRANA DIONIZOVA DRUŽINA
Udruga Traumatic Arts
Slikar ispijajući vino u čast rimskog boga vina i veselja Dioniza, utone u san,
nakon čega se oko njega razigra Dionizova druzina.

9. KVADRIGA
Za Dionizijske svečanosti prije dvije godine izrađena su trijumfalna kola kojima
smo dali radni naziv „Kvadriga“. Kola su izrađena u Udruzi Andautonija i
posjetitelji su imali priliku voziti se u kvadrigi. Naša „kvadriga“ će i ove
godine obogatiti ovu manifestaciju.

10. RADIONICE ANTIČKIH ZANATA (kovač, lončar, klesar, bačvar,…)
će za vrijeme trajanja manifestacije raditi i prezentirati stare, već polako
zaboravljene i izumiruće zanate.

ARHEOLOŠKI PARK je cijeli dan otvoren, te dostupan gostima i
posjetiteljima.

RIMSKI LOGOR: Logorovanje petak, 09.rujna
od 15.00 sati
POČETAK MANIFESTACIJE: Subota, 10.rujna u 13.00 sati
ZAVRŠETAK MANIFESTACIJE20:30 sati


VREMENSKI PLAN

13:00 sati                                  POVORKA I OTVORENJE – pozdravna riječ organizatora

13:30 sati                                  APICIJE -poziva na natjecanje u pečenju patke na ražnju

14:00 sati                                  GLADIJATORSKE BORBE – Spectacula Gladiatoria Pula!

14:30 sati                                  KONJI U RIMSKOM CARSTVU –  konji u našoj staji

15:00 sati                                  DAJ POGLEDAJ – kaj delaju deca!

15:30 sati                                  IGRAMO NA BALOTE – magarac onaj koji izgubi.

16:00 sati                                  APICIJE NA RAŽNJU – Apicije nas upoznaje s grupama koje peku patke!

16:30 sati                                  ANTIČKI NOGOMET – Tjelesna vježba i dio vojnog obrazovanja legionara.

17:00 sati                                  IN VINO VERITAS – DIONIZ obilazi vinare i kuša njihovo
božanstveno piće.

17:30 sati                                  IGRAMO NA BALOTE – magarac onaj koji izgubi.

18:00 sati                                  GLADIJATORSKE BORBE – Spectacula Gladiatoria – Pula!

18:30 sati                                   KONJI U RIMSKOM CARSTVU, – konji u našoj staji

19:00 sati                                   APICIJE – proglašava pobjednika u pečenju patke na ražnju.

19:30 sati                                   ANTIČKI NOGOMET – tjelesna vježba i dio vojnog obrazovanja legionara.

20:00                                          RAZIGRANA DIONIZOVA DRUŽINA

CJELODNEVNO DOGAĐANJE

11:00 – 18:30 sati               ARHEOLOŠKI PARK – slobodan ulaz uz stručno vodstvo
13:00 – 20:00 sati               RADIONICE ZA DJECU (izrada nakita, sadnja i uzgajanje ljekovitog bilja,
kovanje novčića, škola legionara, rimske igre…)

RIMSKA I TRADICIONALNA HRANA –  šaran na rašljama, odojak na ražnju, pečena šunka u kruhu,
globi, rimski lonac,..

TJELESNA NJEGA važnost tjelesne njege i ljepote u Rimljana (masaža, frizure, šminkanje,mirisi, tečaj trbušnog plesa…)

RADIONICE ANTIČKIH ZANATA –  izradanakita, klesarstvo, izrada keramičkih predmeta,lončarsko kolo, kovačnica,

RIMSKA TRŽNICA – Obrtnici iz našeg kraja prezentiraju i prodavaju svoje proizvode ( med, vino, pića, nakit, suvenire,razne rukotvorine i još puno toga…)

PARK SA ŽIVOTINJAMA –  magarac Šime i njegovi prijatelji

KVADRIGA – vožnja u trijumfalnim kolima,jahanje…
RIMSKI LOGOR – prikaz života rimskih legionara, gađanje lukom i strijelom…

20:30 sati ZAVRŠETAK MANIFESTACIJE – uz ugodno druženje i logorsku vatru.

DIONIZIJSKE SVEČANOSTI 12.09.2015.

Istaknuto

PROGRAM MANIFESTACIJE

ORGANIZATOR MANIFESTACIJE

Andautonija – udruga za očuvanje baštine

 

Arheološki park Andautonija“ je zahvaljujući Arheološkom muzeju u Zagrebu jedno od najbolje uređenih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj i već sada preuzima ulogu glavne turstičke atrakcije na području Velike Gorice koju posjećuje velik broj posjetitelja, posebice školske djece. Kao najpoznatiji turstički lokalitet na području Velike Gorice ubraja se u jedan od rijetkih arheoloških antičkih lokaliteta koje se uređenošću može mjeriti sa sličnim lokalitetima u Europi.

Osim muzeološke prezentacije rimskoga grada Andautonije u samom Šćitarjevu dobro je prezentirati i kulturnu i prirodnu baštinu (arheologija, kultura etnologija i priroda).

Dionizijske svečanosti su doprinos Udruge Andautonija koja sa svojim bogatim a na povjesnim temeljima pripremljenim programom dočaravaju barem za jedan trenutak „antiku“ u Šćitarjevu i tako daju publici odn. posjetiteljima iluziju Andautonije „u živo“ ! Uz temeljni sadržaj (program za djecu, rimska tržnica, rimska i tradicionalna hrana, stari zanati, izložba vina, rimski logor, antički nogomet, …..) pripremamo svake godine jedan centralni (novi) sadržaj kao glavnu atrakciju manifestacije.

Održane manifestacije:

 • 09.2008 „ANDAUTONIJA FEST“ u središtu Šćitarjeva i na župnoj livadi iza crkve Sv. Martina.
 • 09.2009 „ANDAUTONIJA FEST“ u središtu Šćitarjeva i na župnoj livadi iza crkve Sv. Martina. Atrakcija rimske vodene orgulje (unikat) izradio i prezentirao prof. Justus Wilberg iz Njemačke.
 • 09.2011 „DIONIZIJSKE SVEČANOSTI“ s predstavom “ Moja plemenita Andautonijo“ Autor: Drago Trumbetaš. Počasni gost iz Austrije mag. Erich Wappis direktor Zemaljskog muzeja u Klagenfurtu
 • 09.2012 „DIONIZIJSKE SVEČANOSTI“ sa predstavom “Povjest Andautonije“ Autor: Romana Rožić. Prezentacija rimskih glazbenih instrumenata, diplomirani glazbenik Hagen Petzold iz Njemačke.
 • 09.2013 „DIONIZIJSKE SVEČANOSTI“ centralna tema: tjelesna njega Rimljana. Predstavljena su i trijumfalna kola „Kvadriga“ koja su članovi udruge sami izradili.
 • 09.2014 „DIONIZIJSKE SVEČANOSTI“ otkazane radi lošeg vremena

12. rujna 2015.

VREMENSKI PLAN MANIFESTACIJE

BESPLATAN RIMSKI GULAŠ

…nastavljamo s tradicijom, te ju dodatno obogaćujemo. Manifestacija će ove godine imati posebnu atrakciju: XIII Legija vodi “BITKU S BARBARIMA” i biti će sastavljena od različitih događanja:

1.NAPAD BARBARA

Legija brani Andautoniju od napada Barbara

 

XIII. Legija brani Andautoniju od napada Barbara.

2.PROGRAM ZA DJECU

Djeca će imati mogućnost obući se u «rimsku nošnju». Prema slobodnom izboru slijedi sudjelovanje u raznim radionicama. Pripremaju se radionice za izradu nakita, šminkanje, sadnja i uzgajanje ljekovitog bilja, kovanje novčića, izrada maski, škola legionara itd. Program će biti obogaćen „rimskim igrama” u smislu natjecanja (Aquaduct, požar u Rimu, radi s glavom, gađanje lukom i strelicom i sl.) Gđa. Ira Potočnik Cizić iz 15. gimnazije u Zagrebu održat će malu školu latinskog jezika u kojoj će možda i koji odrasli morati ponoviti gradivo.

3.VOJNI LOGOR XIII LEGIJE I LEGIONARSKA ŠKOLA

0226

Logor u kojem je privremeno prebivala rimska vojska i život legionara, posjetitelji će imati priliku vidjeti i isprobati ležajeve, oklope, mačeve, štitove, koplja, gađati lukom i strijelom i dr.

4.„APICIJE NA RAŠLJE“

natjecanje u pečenju šarana na rašlje „SAVUS“

Društva, udruge i klubovi s podrućja Šćitarjeva natjecati će se u pečenju šarana na rašlje.

Gurman radionica pripremit će na tipičan antički način jela prema “rimskoj kuharici” i koja će gosti i posjetitelji imati priliku kušati. Na jelovniku predviđen je šaran na rašljama, rimski gulaš, pečena šunka u kruhu i odojak na ražnju, a od poslastica Globi, te Conditium Paradoxum… (rimsko desertno vino). Uz rimsku kuhinju posjetitelji imat će priliku kušati i tradicionalnu hranu i degustirati vina iz našeg kraja.

Besplatno će se djeliti rimski gulaš s veprovinom.

5.BALOTE

Balote potiču osjećaj za mjeru, moć procjene i odlučnosti – igra koju su Rimljani njegovali.

balote

6.ANTIČKI NOGOMET

Kao tjelesnu vježbu i dio vojnog obrazovanja Rimljana vidjeti ćemo i prikaz šaljivog antičkog nogometa, osobito kada upadaju barbari u igru.

antički nogomet7.TRBUŠNI PLES

trbusni plesRekreacijska grupa trbušnog plesa Zagreb

Egipatski…

8.KVADRIGA

Za Dionizijske svečanosti prije dvije godine izrađena su trijumfalna kola kojima smo dali radni naziv „Kvadriga“. Kola su izrađena u Udruzi Andautonija i posjetitelji su imali priliku vožnje u kvadrigi. Naša „kvadriga“ će i ove godine obogatiti ovu manifestaciju.

kvadriga

9.RADIONICE ANTIČKIH ALATA

…kovač, lončar, klesar i bačvar će za vrijeme trajanja manifestacije raditi i prezentirati stare, već polako zaboravljene i izumiruće zanate.

10.NAGRADNA IGRA – TOMBOLA

 1. NAGRADA – Noćenje u rimskoj suiti u „ STORY HOTEL MITRA“ u Ptuju za dvije osobe. Uključeno Wellness, Sauna , jedan dan ulaz u termalni park u Terme Ptuj, jedna večera za dvije osobe u restoranu „RIBIČ“ na Dravi.
 1. NAGRADA – Obiteljski ručak „MOSLAVAČKI STOL“ na imanju Seoski turizam Kezele
 1. NAGRADA – Cjelodnevi ulaz za obitelj (2 odrasla + 2 djece) u Terme Ptuj.

ARHEOLOŠKI PARK bit će cijeli dan otvoren, te dostupan gostima i posjetiteljima

DCF 1.0

POČETAK MANIFESTACIJE: u 11.00 sati

ZAVRŠETAK MANIFESTACIJE: u 19.00 sati

Od 20.00 sati slijedi zabavni program sa poznatim sastavom „SATURNUS BAND“


VREMENSKI PLAN


11.00 sati                           POVORKA I OTVORENJE, pozdravna riječ organizatora

11.30 sati                           APICIJE poziva na natjecanje u pečenju šarana na rašlje “SAVUS”

12.00 sati                           NAPAD BARBARA, XIII legija brani Andautoniju

12.20 sati                           KONJI U RIMSKOM CARSTVU, Konji u našoj staji

12.30 sati                           DAJ POGLEDAJ kaj delaju deca

13.00 sati                            IGRAMO NA BALOTE Magarac onaj koji izgubi

13.30 sati                           APICIJE NA RAŠLJAMA Apicije odlazi do grupa koje pripremaju šarana

14.00 sati                           ANTIČKI NOGOMET tjelesna vježba i dio vojnog obrazovanja

14.30 sati                           IN VINO VERITAS DIONIZ obilazi vinare i kuša njihovo božanstveno piće

15.00 sati                           IGRAMO NA BALOTE Magarac onaj koji izgubi

16.00 sati                           NAPAD BARBARA, XIII legija brani Andautoniju

16.20 sati                           KONJI U RIMSKOM CARSTVU,Konji u našoj staji

16.45 sati                           APICIJE proglašava pobjednika  u pečenju šarana

17.15 sati                          TRBUŠNI PLES rekreacijska grupa trbušnog plesa Zagreb

17.30 sati                           NAGRADNA IGRA – TOMBOLA  Izvlačenje pobjednika u nagradnoj igri

18.00 sati                           ANTIČKI NOGOMET tjelesna vježba i dio vojnog obrazovanja

18.20 sati                          TRBUŠNI PLES rekreacijska grupa trbušnog plesa Zagreb

18.30 sati                           NAPAD BARBARA, XIII legija brani Andautoniju

 

CJELODNEVNO DOGAĐANJE

11.00 – 18.00 sati          ARHEOLOŠKI PARK – slobodan ulaz uz stručno vodstvo

12.00 – 19.00 sati         MALA ŠKOLA LATINSKOG za djecu i odrasle

RADIONICE ZA DJECU

(izrada nakita, sadnja i uzgajanje ljekovitog bilja, kovanje novčića, škola legionara, rimske igre…)

RIMSKA I TRADICIONALNA HRANA šaran na rašljama, odojak na ražnju, pečena šunka u kruhu, globi, rimski lonac,..

TJELESNA NJEGA važnost tjelesne njega i ljepote u Rimljana (masaža, frizure, šminkanje, mirisi, tečaj trbušnog plesa,….)

RADIONICE ANTIČKIH ZANATA izrada nakita, klesarstvo, izrada keramičkih predmeta, lončarsko kolo, kovačnica,

RIMSKA TRŽNICA

Obrtnici iz našeg kraja prezentiraju i prodavaju svoje proizvode ( med, vino, pića, nakit, suvenire, razne rukotvorine….i puno više…….)

PARK SA ŽIVOTINJAMA magarac Šime s prijateljima

KVADRIGA vožnja u trijumfalnim kolima, jahanje,

RIMSKI LOGOR prikaz života rimskih legionara, gađanje lukom i strijelom,

 

19.30 sati                      ZAVRŠETAK MANIFESTACIJE uz ugodno druženje i logorsku vatru

20.00 sati                      Sljedi zabavni program (plesna glazba). Kroz glazbeni program vodi grupa

„SATURNUS BAND“

DIONIZIJSKE SVEČANOSTI 13.rujna 2014. radi loše prognoze vremena otkazane do daljnjega

Crtica

DIONIZIJSKE SVEČANOSTI 13. rujna 2014. 

OTKAZANE RADI NAJAVE LOŠEG VREMENA !!!!   

Plakat A4 2014 

                                                             FESTIVAL   ANTIKE                                                                                                     „DIONIZIJSKE SVEČANOSTI“

Organizator manifestacije:  ANDAUTONIJA – UDRUGA ZA OČUVANJE BAŠTINE

Kako nas tjera sve veća brzina da li u poslu, u privatnom ili društvenom životu, te nam preostaje  sve manje vremena za kvalitetan suživot, potrebna nam je oaza mira i opuštanja. Sjetimo se života ljudi koji su davno živjeli na ovome području i kojima danjašnja tehnologija nije bila pristupačna, ali koji su bili na drugačiji način „bogatiji“. Imali su  vremena za druženje, uživanje, tjelesnu njegu, za kulturu , rekreaciju i puno više toga…. Nekada nas čine sretnijim i zadovoljnijim jedna lijepa riječ, šala, izgled jedne osobe, izlazak u kazalište ili na koncert, možda i pobjeda na jednom natjecanju.

PROGRAM MANIFESTACIJE

1. NAPAD Barbara

 XIII. legija brani Andautoniju od napada Barbara.

2. PROGRAM ZA DJECU

Djeca će imati mogućnost obući se u «rimsku nošnju». Prema slobodnom pripremaju se radionice za izradu nakita, šminkanje, sadnja i uzgajanje ljekovitog bilja, kovanje novčića, izrada  maski, škola legionara itd. Program će biti obogaćen  „rimskim igrama” u smislu natjecanja (Aquaduct, požaru u Rimu, radi s glavom,  gađanje lukom i strelicom i sl.)

3. PREDSTAVA

 JEDAN DAN IZ ŽIVOTA RIMLJANA

Izvodi: Scenska grupa udrugeAndautonija u suradnji sa XV. gimnazijom u Zagrebu

pod vodstvom gđe. Ire Potočnik Cizić

 Antika na selu

Doseljenje većeg broja stanovnika zahtijevalo je uređenje i okolice grada .

Otvorene površine poput parkova, šetališta i trgova imaju svoju društvenu funkciju, ponekad gotovo kazališnu – dramatičnu ili komičnu.

Veza s vanjskim prostorom održava se kroz gradska vrata, cestama koje vode na sve četiri strane svijeta.

Grad ipak čine njegovi građani i on treba biti pristupačan i zaštitnički za sve svoje stanovnike.

Prolazeći kroz vrijeme arheolozi iščitavaju priču obrnutim redom od njenog nastanka. Ono što se prvo pojavljuje iz zemlje predstavlja zapravo završetak priče. Potrebno je dopuniti i oživjeti otkrića golih zidova sačuvanih samo u temeljima ulomaka keramičkih i staklenih posuda, ponekog komada oružja, oruđa, nakita ili novca…. Sve su to samo djelići negdašnjeg života.

Kako postoje mnogi prikazi istog zbivanja, ovisno o promatraču, preostaje nam samo da, iz našeg kuta gledanja, ispričamo priču o jednom davnom vremenu.

4.  VOJNI LOGOR I LEGIONARSKA ŠKOLA

Logor u kojem je privremeno prebivala rimska vojska  i život legionara posjetitelji imaju priliku vidjeti i isprobati ležajeve,  oklope, mačeve, štitove, koplja,  gađati lukom i strijelom i dr.

5.  RIMSKA HRANA 

natjecanje u kuhanju fiš paprikaša „SAVUS“      

Gurman radionica pripremit će na tipičan način  jela koja potiču iz rimske kuharice i  koja će gosti i posjetitelji imati priliku konzumirati. Na jelovniku  predviđen je šaran na rašljama, pečena šunka u kruhu i odojak na ražnju.

Globi (poslastica) i Conditum Paradoxum (rimsko desertno vino) . Uz rimsku kuhinju posjetitelji imat će priliku kušati i tradicionalnu hranu i degustirati vina iz našeg kraja.

Besplatno će se djeliti rimski gulaš s veprovinom.

6. BALOTE I ANTIČKI NOGOMET

Balote potiću osjećaj za mjeru, moč procjene i odlučnosti – igra koju su Rimljani njegovali.

Kao tjelesnu viježbu i dio vojnog obrazovanja će antički nogomet na šaljivi  način prikazati članovi NK Mladost Obrezina i Udruga nogometnih trenera 8. iz Maribora.

7. TRBUŠNI PLES

 Rekreacijska grupa trbušnog plesa Zagreb

8. KONCERT  PRED  VEČER

U suradnji s gospođom Snježanom Špehar, voditeljicom glazbenog programa Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, održat će se koncert u ranim večernjim satima.  Projekt „Koncert pred večer“, kojeg smo integrirali u Dionizijske svečanosti početak je jedne ljetne pozornice u duhu glazbe koju želimo buduće kao samostalan program našim mještanima,  gostima i posjetiteljima ponuditi .

Pod nazivom „KLASIČNI ŠKITLECI – EVERGREEN-a“  će ove godine Trio Gracije predvoditi ovaj  glazbeni ugođaj.

Trio Gracije osnovan je 2001. Godine u Zagrebu. Do sada su održale više samostalnih koncerata u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima od kojih su najznačajniji Osorske večeri 2003.g. i Memorial Dore Pejačević 2003.g. U više navrata snimale su za Hrvatski radio, te samostalnu emisiju na Hrvatskoj televiziji. Sve članice trija su članice profesionalnog Hrvatskog društva glazbenih umjetnosti.

9. KVADRIGA

Za Dionizijske svečanosti izrađena su trijumfalna kola kojima smo dali radni naziv „kvadriga“.  Kola su privukla veliku pažnju posjetitelja na sebe jer su istim pružila mogućnost vožnje u njima. Naša „kvadriga“  će i ove godine dodatno obogatiti manifestaciju.

10. RADIONICE  ANTIČKIH  ZANATA

(nakit, mozaik, kozmetika,…) će za vrijeme trajanja manifestacije raditi i biti otvorene kao i „DJEČJI ŠTAND“ za edukaciju i igraonica.

11. NAGRADNA IGRA

1. NAGRADA

Nočenje u rimskoj suiti u  „ STORY HOTEL MITRA“  u Ptuju za dvije osobe. Uključeno Wellness, Sauna , jedan dan ulaz u termalni park  u Terme Ptuj,  jedna večera za dvije osobe u restoranu „RIBIĆ“ na Dravi.

2. NAGRADA

Obiteljski ručak  „MOSLAVAČKI  STOL“  na imanju

–         Seoski turizam Kezele   –

3. NAGRADA

Cjelodnevi ulaz za obitelj (2 odrasla + 2 djece) u Terme Jezerčica.

 

ARHEOLOŠKI PARK bit će cijeli dan otvoren, te dostupan gostima i posjetiteljima

 POČETAK  MANIFESTACIJE: u 15.00 sati

 ZAVRŠETAK  MANIFESTACIJE:  u 21.00 sat obilježit će LOGORSKA VATRA, te će se uz pjesmu i ples nastaviti ugodno druženje.

VREMENSKI  PLAN

15.00 sati                   POVORKA I OTVORENJE, pozdravna riječ organizatora

15.30 sati                   APICIJE  poziva na natjecanje u kuhanju fiš paprikaša “SAVUS”

15.45 sati                   NAPAD  BARBARA, XIII legija brani Andautoniju

16.30 sati                   IGRAMO NA BALOTE Magarac onaj koji izgubi

17.00 sati                   APICIJE  U  LONCU duhom i njuhom

17.30 sati                   DAJ  POGLEDAJ kaj delaju deca

18.00 sati                   ANTIČKI  NOGOMET tjelesna vježba i dio vojnog obrazovanja

18.30 sati                   IN VINO VERITAS DIONIZ obilazi vinare i kuša njihovo božanstveno                                    piće

 19.00 sati                  JEDAN  DAN U  ŽIVOTU  RIMLJANA izvodi scenska grupa udruge                                      Andautonija, učenici XV. Gimnazije pod vodstvom                                                                  gđe. Ire Potočnik – Cizić,

 19.30 sati                  PROGLAŠAVANJE  pobjednika u kuhanju fiša iz izvlačenje                                                pobjednika nagradne igre

 20.00 sati                  TRBUŠNI  PLES   rekreacijska grupa trbušnog plesa Zagreb

20.15 sati                   KONCERT  PRED VEČER TRIO GRACIJE                                                                          klasični štikleci – evergreena

 

15.00 – 18.00 sati

ARHEOLOŠKI PARK slobodan ulaz uz stručno vodstvo

15.30 – 19.30 sati

ŠKOLA LATINSKOG za djecu i odrasle

RADIONICE  ZA  DJECU (izrada nakita, sadnja i uzgajanje ljekovitog bilja, kovanje novčića, škola legionara, rimske igre…)

RIMSKA I TRADICIONALNA HRANA šaran na rašljama, pečena šunka u kruhu, globi, peka, rimski lonac,..

TJELESNA NJEGA važnost tjelesne njega i ljepote u Rimljana  (masaža, frizure, šminkanje, mirisi, tečaj trbušnog plesa,….)

RADIONICE ANTIČKIH ZANATA i irada nakita, klesarstvo, izrada keramičkih predmeta, lončarsko kolo, kovačnica,

RIMSKA TRŽNICA prikaz rimske tržnice, prodaja sezonskog voća i povrća

OBRTNICI iz našeg kraja prezentiraju svoje proizvode ( med, vino, pića, nakit, suvenire, razne rukotvorine…)

PARK SA ŽIVOTINJAMA magarac Šime s prijateljima

KVADRIGA vožnja u trijumfalnim kolima, jahanje,

15.30 – 21.00 sat

RIMSKI  LOGOR prikaz života rimskih legionara, gađanje lukom i strijelom,

21.00 sat

ZAVRŠETAK MANIFESTACIJE uz ugodno druženje i logorsku vatru

 

01.05.2013. BICIKLIJADA iz Andautonije na Kravarsko

01.05.2013. organizira se BICIKLIDragi naši bregi  1 stranaJADA iz Andautonije na obed u Kravarskom

UDRUGA ANDAUTONIJA I DRUŠTVO ŽENA ŠĆITARJEVO zajedno organiziraju  “BICIKLIJADU iz Andautonije na obed u Kravarskom”

Društvo sportske rekreacije Gornji Hruševec i opčina Kravarsko organiziraju 01.05.2013. eko-turističku-kulinarsku i glazbenu manifestaciju “Dragi naši bregi” do koje nam je cilj doči biklom !

Pozivamo Vas sve da se u što večem broju odazovete i prijavite na biciklijadu. Pozivamo i one koji si možda nisu sigurni dali će cjeli put izdržati da nam se isto tako pridruže ! Imamo organiziranu pratnju automobilima koji će vas i vaš bicikl sigurno dovesti na Kravarsko ako Vas nepredviđeno napusti snaga odn. kondicija.

Za sve ostale koji nemaju pre velike ambicije taj dan gaziti pedale ali bi rado posjetili Vukomeričke gorice organizirao je grad Velika Gorica besplatan prijevoz autobusom iz Šćitarjeva na Kravarsko.

Iz centra Šćitarjeva kreće se biciklom u 7.30 sati a autobusom u 9.30 sati ! Biciklima prolazimo mjesta i naselja Črnkovec, Lazinu, Poljanu Čičku, Kuče, Rakitovec i Buševec. Drago nam bude ako nam se na tom putu što više biciklista pridruži !!

Povratak (oko 14.30 – 15.30 sati) za sve će biti organiziran autobusom ! Dodatno nas prate vozila koje će vratiti bicikle kroz g.n. mjesta do Šćitarjeva. Odstajat čemo kratko na Ključič brdu gdje nas obitelj Matković čeka s kavom i kolačima.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave najkasnije do subote, 27.04.2013. kod gđe. Dragice Popčić

Mobitel:  099 6258 313  ili
na mail: dpopcic@kbc-zagreb.hr

Predsjednik
Mladen Zagorac

DAN PLANETA ZEMLJE – Jedan dan za čist okoliš 20.04.2013

Zelena čistka ponovo u Hrvatskoj ! Zajednička jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada Zelena čistka najveći je ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj. Svi lokalni napori povezani za očišćeni i zelenije sutra. Buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro, prvi je korak na tom putu.

U Hrvatskoj u prošlogodišnjoj akciji u koju se uključilo 41.558 volontera, 161 jedinica lokalne samouprave očišćeno je 3.746 tona otpada.

Stoga će se 20. travnja 2013. godine UDRUGA ANDAUTONIJA opet uključiti u ovu jedinstvenu ekološku akciju i udružiti napore kako bi pokazali koliko nam je važan okoliš i priroda. Pridružite nam se i Vi ! Osjetite zajedništvo i pozitivu koja će nam, promjenom našeg odnosa prema okolišu i prirodi, te zbrinjavanju otpada, omogućiti bolje sutra !

Detalnije informacije o lokalnoj koordinaciji:

9.00 sati okupljanje volontera i djece u Osnovnoj školi Šćitarjevo

9.15 sati Predavanje ( tema ekologija ) gosp. Vlado Savić

9.45 sati planiran odlazak na odabrana odlagališta

12.45 sati sađenje stabala kod škole

13.15 sati ugodno druženje uz domjenak

Predsjednik
Mladen Zagorac